Home

Parentificatie borderline

Burn-out door parentificatie

Bij parentificatie wordt een onvolwassen kind verantwoordelijk (gemaakt) voor het welbevinden van één of beide ouders. Dat is een scheve situatie: Het kind ontwikkelt zich anders omdat het te vroeg een volwassen rol op zich neemt Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. Een kind houdt zoveel van zijn ouders, dat hij bijvoorbeeld de pijn die een ouder heeft niet kan verdragen en daarom voor zijn ouders gaat zorgen Kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van hun ouders krijgen geen ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Zo'n ongezonde rolwisseling kan identiteitsproblemen geven, weet journaliste Lisette Thooft uit eigen ervaring. Over parentificatie en het perfecte kind. - Psychologie Magazin Over parentificatie en het perfecte kind. Ergens rond mijn 24ste besefte ik: tot nog toe heb ik eigenlijk zo'n beetje alles in mijn leven gedaan om mijn moeder een plezier te doen. Goede cijfers halen op school, een taal studeren in de stad die zij voor me uitkoos Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) worden bijvoorbeeld gekenmerkt door een onveilige (gepreoccupeerde) of - als ook sprake is van vroeg trauma - een gedesorganiseerde gehechtheid. Het vermogen om te reflecteren op het eigen mentale leven en dat van anderen blijkt daarbij verstoord (Fonagy & Target, 1997)

Hierbij kan parentificatie of rolomkering optreden. Het kind is dan extreem gericht op het welzijn van de ouders, Het is dit hechtingspatroon dat het meest ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Groepsleider Evert is de hele dag met Johnny op stap geweest Als je borderline hebt, worden momenten van intens geluk ineens afgewisseld door momenten waarin je diepbedroefd bent. De stemmingswisselingen zijn onvoorspelbaar en grillig. Voor jezelf is dit al lastig. Laat staan voor je omgeving die hier vaak weinig geduld en begrip voor op kan brengen Parentificatie is dan ook een van de oorzaken van faalangst en je parentificatie loslaten is nodig om van je faalangst te herstellen. Redderrol. Het ongezonde van parentificatie is dat het kind geen kind kan zijn en gedwongen wordt de ouderrol van de ouders over te nemen. Deze redderrol zal het kind later ook naar haar partner(s) laten zien Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door Boszormenyi-Nagy. Volgens deze pionier van de contextuele therapie gaat het bij parentificatie om gezinsomstandigheden waarbij het kind verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het ouderlijk welbevinden. Het kind wordt (en/of voelt zich) geroepen oneigenlijke zorgen op zich te nemen Als een kind steeds meer de rol van de ouder(s) overneemt, noemt men dit Parentificatie. Dit kan als het kind volwassen is nog veel gevolgen hebben: - Je bent niet in staat om je eigen behoeftes en verlangens te kennen; je blijft altijd maar geven zonder er zelf iets voor terug te nemen, en vindt dat je altijd sterk moet zijn

Parentificatie - uitleg en tips - Coaching- en

Hoi! Mijn naam is Sandra en ik ben 26 jaar. Ik ben een KOPP-kind (Kind van Ouder met Psychische Problemen), mijn moeder heeft namelijk een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ook kampte mijn vader met psychische problemen en maakte hij toen ik zes jaar was een einde aan zijn leven. Ondanks dat ik ook een aantal fijne herinneringen begrip parentificatie in een historische context geplaatst. Kamphuis_Te vroeg volwassen_binw_v3.indd 9 07/09/2015 14:08. TE VROEG VOLWASSEN 10 Over de inhoud van dit boek kan een aantal opmerkingen gemaakt worden. Omdat parentificatie nu eenmaal plaats

Moeder met borderline persoonlijkheidsstoornis. De term KOPP is van toepassing op mij omdat mijn moeder een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft. Naast deze stoornis heeft ze ook klachten die passen bij PTSS, ADHD en eetproblematiek; een hele rits dus. Mijn moeder zie ik echter voornamelijk als een borderline persoon Wel uit borderline zich anders bij mannen dan vrouwen: het impulsieve gedrag leidt bij mannen vaker tot alcohol- en druggebruik en bij vrouwen tot eetbuien. ADHD Lang werd aangenomen dat de diagnose ADHD meestal bij kinderen en adolescenten werd gesteld, maar in een recent onderzoek is aangetoond dat ADHD in ongeveer de helft van de gevallen voortduurt in de volwassenheid (Lara et al., 2009) De reactie van de ouder op het kind kan gekenmerkt worden door vlakkere emotionele reacties; minder fysieke aanraking; minder goedkeuring; geringere spontaniteit; en meer boosheid. Bij ouders met bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis of verslaving komen onvoorspelbaar gedrag en plotselinge boosheid veel voor Parentificatie: een rotte roeping Uit: Mark Kinet (Red.) Parentificatie. Als het kind te snel ouder wordt . Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2010 p 9-28) Woman much missed, how you call to me, call to me, Saying that now you are not as you were When you had changed from the one who was all to me, But as at first, when our day was fair

Mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis hebben behoefte aan contact, maar zijn bang voor afwijzing en, in hun ogen, vernedering. Vaak is bij mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis sprake van verlegenheid en sterke geremdheid Parentificatie bij echtscheiding. In het boek Scheiden in Nederland wordt over de nadelige gevolgen van parentificatie het volgende geschreven: Het kind zal zo goed als hij kan de behoeften van de ouder proberen te vervullen, zodat de relatie die voor hem overleving betekent in stand kan worden gehouden Borderline en medicatie. Er zijn geen specifieke medicijnen op de markt voor borderline. Toch is het zo dat in sommige gevallen de symptomen van borderline bestreden kunnen worden met medicijnen die ontwikkeld zijn voor andere stoornissen. Denk aan antipsychotica en antidepressiva Wat is borderline? Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Het is een psychische aandoening waarbij je te maken hebt met angst, depressiviteit en in de war zijn. De term borderline wordt gebruikt omdat de aandoening vroeg gezien werd als 'grens' tussen neurose en psychose, maar dit is onjuist Borderline Ups en downs. Je hebt extreme stemmingswisselingen. Het ene moment ben je uitgelaten opgewekt, het andere moment diep ongelukkig. Dit kan heel verwarrend zijn voor je kind. Je weet dit zelf ook. Je voelt je vaak schuldig. Je kunt het lastig vinden om grenzen aan te geven richting je kind, omdat jij je al zo schuldig voelt

De loyaliteitsvalkuil - Als je nooit geleerd hebt 'nee' te

 1. g, relaties en zelfbeeld
 2. Riesenauswahl an Markenqualität. Boderline gibt es bei eBay
 3. derjarig kind de hoofdtaak in het gezin overneemt zoals het zorgen voor broers of zussen ook dat is parentificatie. Het is dan ook dikwijls aan de zondebok van het gezin om die last op hem of haar te nemen
 4. Parentificatie. Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door Boszormenyi-Nagy. Volgens deze pionier van de contextuele therapie gaat het bij parentificatie om gezinsomstandigheden waarbij het kind verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het ouderlijk welbevinden
 5. Parentificatie. Je kind kan de neiging hebben om jou te troosten wanneer je het moeilijk hebt. Of om jou of je partner te helpen met huishoudelijke taken. Je oudste kind helpt misschien bij de verzorging van een broertje of zusje. Wanneer dit veel gebeurt, is er sprake van parentificatie
 6. Borderline; Autisme; Narcisme; 24 oefeningen om te ontspannen; 21 kenmerken van een narcist; De 9 meestgestelde vragen over hoogsensitiviteit; De 9 kenmerken van borderline; De 7 denkfouten bij jaloezie; Psychopathie Checklist; Het geheim van een levenslange goede relatie met je kind; Zo help je een hooggevoelig kind; Gaslighting: zo herken je.
 7. Parentificatie is een begrip dat vooral in de puberteit en adolescentie hardnekkig de kop opsteekt. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun ouders en hun gezin en vergeten aan zichzelf te denken. Jongeren gaan zich vaak sociaal isoleren uit loyaliteit voor de ouders en het gezin. Dit gaat vaak gepaard met sterke schuldgevoelens

Als je nooit geleerd hebt 'nee' te zeggen tegen je ouders

Onder cluster B vallen de borderline-, histrionische- en narcistische-persoonlijkheidsstoornis. De antisociale-persoonlijkheidsstoornis wordt weliswaar ook tot cluster B gerekend, maar valt buiten het bestek van deze zorgstandaard omdat hiervoor veelal specifieke expertise nodig is vanuit het forensische en justitiële veld (zie Uitgangspunten: afbakening ) KOPP staat voor Kind van Ouder met Psychische Problemen. Het begrip psychische problemen is zeer breed. Het kan gaan over ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie of manisch depressiviteit. Over persoonlijkheidsstoornissen, zoals de narcistische of borderline persoonlijkheidsstoornis. Over depressies en angsten

Trauma, hechting en verwaarlozing: Een tweedimensionaal

werken met hechtingsstoornissen Kempler Instituu

Parentificatie Borderline symptomen Problemen met impulscontrole en zelfregulatie Depressie, angst- en gedragsstoornissen o.a. Bar-now et al., 2006; Zwaan 2009 2010 Nijmegen Prevention Research Centre Piep zei de muis (4-8) Billy Boem (8-12) Doe-Speel (6-8) Doe-Praat (8-12) Tieners (12-16) E-health: KOPPstoring Jongeren (16+) Ontmoetingsdage Richtlijn KOPP voor jeugdhulp en jeugdbescherming / onderbouwing / pagina 8 1.1 Inleiding De Richtlijn KOPP voor jeugdhulp en jeugdbescherming, en deze onderbouwing ervan, zijn primair bedoeld voor de jeugdprofessionals1, om uniforme handvatten te bieden voor zorg door jeugdprofessionals, gericht op zowel de jeugdigen met stemmingsproblemen als de ouders o

VALKUIL: psychologische taal, vakjargon: draagkracht, dominantie, agressie, structureren, ruimte bieden, ondersteunen, hechtingsstoornis, antisociaal gedrag, parentificatie, vooruitgang, bewustzijn, inzicht, goede wil, negatieve beïnvloeding, alcoholist, borderline, betrokkenheid, = dit zijn interpretaties, oordelen, deze kan je pas maken, nadat je de details, concrete voorbeelden. Bij parentificatie gaan kinderen zich vaak ook heel volwassen gedragen en doen alsof er niks aan de hand is. Dit hoort bij het gevoel dat ze voor hun ouder moeten zorgen en dus sterk moeten zijn. Ga er dus niet automatisch vanuit dat het goed gaat met een kind als je er niks aan merkt Had één van uw ouders tijdens uw jeugd psychische problemen? Of misschien zelfs beide ouders? Veel kinderen ervaren daar in hun volwassen leven gevolgen van, zonder ergens duidelijk de vinger op te kunnen leggen

Samen psychische gezondheid verbeteren. Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip Er is dan sprake van parentificatie. Jij draagt wat de ouders laten liggen. De omgekeerde wereld. zoals 'borderline', een etiketje dat nogal eens wordt genoemd en dat soms gegeven wordt door mensen die normale, gezonde emoties beschouwen als ongezond en abnormaal In deze editie aandacht voor parentificatie, microprocessen in gesprekken, vriendschap in therapie, een interview met Gail Palmer en een vijftal boekbesprekingen. Lees verder. Gratis artikel. Eilanders - over de soms moeizame weg van de inhoud naar het proces. Linne De Loof Wat is een kind van... We hebben het hier over volwassenen (vanaf 18 jaar), die als kind één of meer ouder(s) hadden met psychische en/of verslavingsproblematiek. Vaak was het voor hen als kind moeilijk om het gedrag van de ouder te begrijpen en om erover te praten met anderen. Zij hebben als kind al vroeg verantwoordelijkheden gekregen die niet bij hun leeftijd pasten en. 1 Parentificatie in wisselende gedaante Als het kind te snel ouder wordt Uit: Mark Kinet (Red.) Parentificatie. Als het kind te snel ouder wordt. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2010 p Mama en ik, we zijn vier handen op één buik. Ik zie haar doodgraag! Mark Kinet 1. Inleiding Parentificatie is in belangrijke mate een normaal verschijnsel

home / leerdoelen / persoonlijke leerdoelen / communicatie gesprekstechnieken leerdoelen / communicatie ouderrol volwassenrol kindrol. Ouderrol, volwassenrol, kindrol: de transactionele analyse. Inzicht in communicatie vanuit de volwassenrol, ouderrol, kindrol draagt bij aan het verbeteren van uw gespreksvaardigheden en het vergroot uw invloed tijdens gesprekken Voor behandeling van DIS is hypnosetherapie in zwang geraakt. Uitgangspunt voor de behandelmethode met behulp van hypnose is dat de persoon met DIS een hogere suggestibiliteit heeft, hij is vatbaarder voor suggestie. Volgens Boon en Draijer is het niet makkelijk om DIS te onderscheiden van theatrale persoonlijkheidsstoornis en borderline Parentificatie heeft een impact op de gehechtheid en/of zal de verhouding tot de anderen bepalen zoal niet hypothekeren. Het kind kan inderdaad in min of meerdere mate geroepen worden en/of zich geroepen voelen bepaalde oneigenlijke zorgen op zich te nemen

- Parentificatie; - Het ontwikkelingsprofiel als referentiekader; - Integratieve Multimethodische Psychodiagnostiek (deel 1 en deel 2); - Mentale Training en Begeleiding in de Sportpsychologie (deel 1 en 2); - Directieve Therapie: éénjarige opleiding; - Dialectische gedragstherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis Codependentie is een door aanhangers van twaalfstappenprogramma gepropageerde aanduiding voor een psychische aandoening die voorkomt bij mensen die in hun jeugd vaak opgegroeid zijn in disfunctionele gezinnen, waar zij op de een of andere wijze onvoldoende in hun gezonde basisvoorwaarden en behoeften zijn ondersteund. Vaak is er sprake van een achtergrond van verwaarlozing, mishandeling of. Ook parentificatie kan voorkomen bij kinderen en jongeren. Dit kan belastend zijn voor de jeugdige, vooral als hij geen emotionele ondersteuning ontvangt. Bovendien kan een gering gevoel van eigenwaarde de jeugdige parten gaan spelen Goed nieuws! Het Kopstoring-team heeft voor 2019 een subsidie toegekend gekregen van Zorginstituut Nederland, zodat jongeren gratis en anoniem gebruik kunnen maken van de online groepscursus en de emailservice. Deze worden begeleid door deskundige coaches uit de GGZ

Parentificatie Pathologische hechtingmet verzorger(s) Vgl. Stockholm syndrome Sociale uitsluitingen ernstige Vervreemding kind van uitwonende ouder en familie / soc een ouder bijv. borderline / narcistische (of andere) kenmerken op: Een gezonde verdere ontwikkeling en het welzijn van kindere vaardigheden, gebrek aan kennis over de ouderlijke stoornis, parentificatie (bij parentifi-catie is het kind het 'hulpje' van de ouder, of gedraagt zich als ouder van de ouder) en zichzelf de schuld geven (Beardslee & Gladstone, 1998; Goodamn & Gotlib, 1999; Gop-fert e.a., 2004)

Wat is borderline en wat zijn de kenmerken van borderline

Breken met je ouders 1e druk is een boek van Marloes Hospes uitgegeven bij Boom uitgevers Amsterdam. ISBN 9789461051653 Als het contact met de ouders voornamelijk pijn oplevert terwijl alles is geprobeerd om de relatie te verbeteren, dan kan het soms beter zijn dat beide partijen hun eigen weg gaan Een therapeut zoeken gaat snel en eenvoudig. Vul je gemeente in en vind direct een therapeut, psychotherapeut, coach, psycholoog, therapie of psychotherapie in je buurt

Parentificatie loslaten - Loslaten en stoppen met piekeren

Parentificatie. Contra-indicaties Ernstige borderline-kenmerken. Autisme Spectrum Stoornis. Psychosen. ADHD en gedragsstoornissen. Gebrek aan motivatie. Doelen Exploreren van (nieuwe) gedachten en gevoelens. Ervaren, verdragen en uiten van gevoelens. Controle leren loslaten. Ontdekken van eigen mogelijkheden Nicole Schasfoort. Coaching- en therapiepraktijk Schasfoort. Ansbalduslaan 46. 5581 CX Waalre. Telefoon: 06-83009470. KVK: 7054118 Email 2007: My 7 year old neighbor is extremely mature for her age. It's as if she has no Id or Superego. She does things that an adult would do Omgaan met Borderline voor familie en naasten. 14 februari 2020 Dagmar Voss. Tags: #Borderline #Kopp. (mijn rol als het kind van vroeger oftewel parentificatie). Ik vind het heel belangrijk om onderling open en eerlijk te kunnen communiceren, zeggen wat men wel wilt en/of niet fijn vindt

Wat is Parentificatie? Psychoanalytisch Woordenboe

Wij in Wij Zijn Speciaal waren in eerste instantie twee kinderen met Asperger, waarvoor een vader praktische tips, hulpmiddelen en een 'plan van aanpak' zocht. Een plek waar zulke dingen gebundeld werden was er nog niet. WijZijnSpeciaal gaat uit van een aantal grondbeginselen: 1. Aspergers zijn ánders maar daarom niet 'defect'; we hoeven ze dus [ Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Parentificatie is ook vorm van tekortkoming, verwaarlozing, problemen met afstemming. Eigenlijk niemand komt zonder kleerscheuren een huis uit waar ruzie, onmacht, frustratie , stress etc aan de orde van de dag zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dan depressie of ptss of ?ontwikkeld. Helpend is bijv Symptomen van borderline-persoonlijkheidsstoornis. Heftige emoties, steeds terugkerende gedachten van zelfpijniging, zelfmoordpogingen, intolerantie voor frustratie, en chronische gevoelens van eenzaamheid zijn slechts enkele van de symptomen van borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Het leven is niet zwart-wit; er zijn een hoop nuances die mensen met BPS niet waar kunnen nemen HC 5 Dinsdag 17 september 2019. Klinische lessen: Persoonlijkheidsproblematiek. Aan persoonlijkheid gebonden psychopathologie o Maakt deel uit van het karakter o Egosyntoon (behorend bij het zelf) o Ontstaan in de ontwikkeling, aanwezig v/a vroege volwassenheid o Geeft aanleiding tot disfunctionere U kunt selecteren door met de cursor in het veld te gaan staan en daarna met uw linkermuisknop te klikken. Met de blauwe balk scrollt u naar uw keuze en klikt u weer op de linkermuisknop Depressie is een vaak voorkomende aandoening. Epidemiologische studies suggereren zelfs dat één op vijf vrouwen en één op tien mannen er in de loop van hun leven mee te maken krijgen. Hoewel deze cijfers het voorkomen van depressie misschien overschatten, is en blijft depressie een belangrijk probleem. Depressie hangt immers samen met een hoge persoonlijke, maatschappelijke en economische.

Pesso-therapie is ook heel geschikt voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, zoals narcistische of borderline problematiek. De behoedzame manier waarop het lichaam in het therapeutisch proces wordt betrokken en de aandacht voor expressie van emoties zonder dit te forceren biedt cliënten die fysiek of seksueel zijn getraumatiseerd een veilige werkwijze Dit boek met ervaringsverhalen is een bron van herkenning voor mensen met een ingewikkelde familie en biedt handvatten om de situatie te accepteren.Het eerste deel van dit boek behandelt de belangrijkste redenen om het contact te verbreken, bijvoorbeeld verslaving, parentificatie of emotionele mishandeling ondersteuning voor partners van mensen met een persoonlijkheidsmoeilijkheid, bv. borderline en narcisme; psychotherapie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), bv. bipolariteit en psychose; traumatische jeugd en parentificatie Jong talent ontdek je vaak via korte films. Vanaf dit seizoen kun je daarvoor ook naar Rialto for Short, met uitstekende films en documentaires van filmmakers die nog niet zijn doorgebroken en laten zien wat ze in hun mars hebben. Op 11 juni wordt in het Amsterdamse filmhuis Rialto de eerste winnaar gekozen. Het nieuwe [ aanmelden door professionele hulpverlener. Mobiel Crisis Team. volwassenen 18-65 jaar - Lees meer 016 34 26 08 . Crisisjeugdhulp. kinderen en jongeren -18 jaar - Lees meer 078 05 00 3

NARCISME, BORDERLINE, PARANOÏDE, SCHIZOFREEN, THEATRALE, SOCIOPATISCH, PSYCHOPATISCH, OBSESSIEF, AFHANKELIJKHEID, Gepubliceerd op August 17, 2017 August 17, 2017. Parentificatie kan de vorm aannemen van functionele afhankelijkheid MIND Ypsilon, LSOVD, stichting Borderline, Plusminus, Depressievereniging, Angst Dwang en Fobiestichting, et cetera, te vinden via Wijzijnmind.nl. Het contact kan face-to-face, online, via fora of in bijeenkomsten. 19

Door parentificatie kan de ontwikkeling van een kind stagneren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied (Gameren, 2006; Kinet, 2010). Er wordt geschat dat bij een kwart van alle volwassenen met een psychiatrische stoornis, Een T-score boven de 60 is de borderline klinische range (grensgebied) Door zogenaamde parentificatie - het kind is gericht op het welbevinden van de ouders, in plaats van andersom - komt het kind niet toe aan normale ontwikkelingstaken. 'Veel van deze kinderen en jongeren zijn gewend voor anderen te zorgen en extra verantwoordelijkheden op zich te nemen,' vertelt Monique van 't Erve De onveiligheid die ouders als gevolg van traumatiserende ervaringen in hun vroege jeugd hebben ervaren, heeft gevolgen voor opgroeiende kinderen. Vaak ben je je er zelf niet eens bewust van dat er een verband bestaat tussen je eigen klachten en de oorlogservaringen van je ouders In gezinnen, waar ouders kampen met psychiatrische problemen worden kinderen besmet in hun psychologische ontwikkeling. Wanneer de kinderen moeten omgaan met deze problemen en ouders nauwelijks in staat zijn hun eigen leven op de rails te krijgen, onstaat parentificatie oftewel de rollen worden omgedraaid Parentificatie. Wetenschappelijk onderzoek uit 2010 en 2011 wijst uit dat KOPP/KVO kinderen zich als opgroeiend kind vaak verantwoordelijk voelen voor hun zieke ouder, zogeheten parentificatie, van school verzuimen en probleemgedrag ontwikkelen

Mentaliseren bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. O. Opvoeding Individuele opvoedopstellingen: Een praktische handleiding voor professionals en bewuste ouders. P. Parentificatie Te vroeg volwassen Ouder van mijn ouders. Omdat ik geen kind bij hen kon zijn. Perfectionisme Perfectionistische leerlingen: Prestatiedruk signaleren en helpen. Bij de meeste cliënten die ik zie in mijn praktijk spelen relatieproblemen een rol. Wat ik het vaakst hoor van vrouwen is dan: Ik weet niet of ik nog van hem houd, ik twijfel of ik wel met hem verder wil. Dit is géén verkapte mededeling dat ze eigenlijk weg willen maar niet durven: deze vrouwen komen naar mij toe omdat ze oprecht niet weten wat ze voelen en willen Inmiddels ben ik erachter dat mijn broer en ik slachtoffer waren van parentificatie. Al als klein meisje had ik de rol van verzorger voor mijn psychisch zieke ouders. Ik was als een boksbal voor mijn moeder. Als ik uit school kwam, kon ik altijd een lange tirade van haar verwachten Dit proces wordt parentificatie genoemd en is een normaal verschijnsel in de opvoeding van kinderen. ´Borderline Hulpboek´ 2010 theoretische en praktische uitleg met allerlei tips; Archiveren 2020 11. december 1. november 1. oktober 1. september 1. juli 1. juni 1. april 2. maart 1

 • Origami kraanvogel betekenis.
 • Spiegel op maat Breda.
 • Bruid Halloween.
 • The hills season 7.
 • Vähälä kalusto.
 • Paradijs eilanden.
 • Zinnen ontleden generator.
 • Schilderen met acrylverf voor beginners.
 • The Reader film samenvatting.
 • Mattel Barbie.
 • Frankwatching logo.
 • Wat te doen tegen jeugdpuistjes.
 • Reportageflitser.
 • Stalen sloep casco.
 • Sigaretten.
 • Prijs van barnsteen.
 • Isla Mujeres blog.
 • Hotel Schagen.
 • Audi S8 2020 prijs.
 • Ziekte van Wilson wiki.
 • Burgers' zoo natuurlijk.
 • Veulen opleren.
 • Ongeluk motorrijder Tilburg.
 • Pokémon Ruby Fortree Gym.
 • Café Wilhelminaplein Eindhoven.
 • NÜRNBERG Tourismus.
 • Jonathan Pryce Game of Thrones.
 • Urban Classics Sweater.
 • Red Robin boom.
 • Contact metropool hengelo.
 • Medullopathie.
 • LRK TintelTuin.
 • Goku voice actor English.
 • Horoscoop Steenbok oktober 2020.
 • Vergane glorie synoniem.
 • Kaders kopen.
 • AMC vacatures.
 • Toerisme Emmeloord.
 • Coldplay The Scientist live.
 • Granuloma annulare.
 • Blaasontsteking.